12 อันดับสถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองที่คุณควรไปเยี่ยมเยือน

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมือง

หลังจากที่สถานการณ์โรคระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนไม่นิยมที่จะเดินทางออกไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของทางภาครัฐ แต่เมื่อสถานการณ์ของโรคระบายดังกล่าวได้คลี่คลายลง จึงทำให้ผู้คนเริ่มทยอยออกมาใช้ชีวิตข้างนอกมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของภาครัฐก็ได้มีมาตรการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้คน ในวันหยุดยาวเรียกได้ว่าเป็นวันเที่ยวแห่งชาติของใครหลายๆคน

ส่งผลทำให้ธุรกิจการบินมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็ว การ จองตั๋วเครื่องบินในประเทศ ดอนเมือง ผ่าน Traveloka จึงเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการจัดอันดับที่เที่ยวใกล้สนามบินดอนเมืองทั้งหมด 12 อันดับดังนี้

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืออันดับที่ 1 คือ สนามบินดอนเมือง

แหล่งที่เที่ยวแถวดอนเมือง

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืออันดับที่ 1 คือ สนามบินดอนเมือง หรือท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานที่เป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคม รวมไปถึงยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และในปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองยังคงเป็นท่าอากาศยานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย และนานาประเทศ 

เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งไปยังนานาประเทศ ด้วยเหตุผลนี้สนามบินดอนเมืองจึงเป็นจุดที่เป็นที่เที่ยวแถวดอนเมืองอีกที่หนึ่ง ที่ผู้โดยสารสายการบินต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ ซึ่งทางTravelokaเองก็ได้จัดโปรโมชั่นสำหรับวันหยุดยาว ให้สำหรับนักเดินทางอีกด้วย

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 2 คือ ตลาดใหม่ดอนเมือง

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 2 คือ ตลาดใหม่ดอนเมืองหรือตลาดแอร์พอร์ต เป็นที่เที่ยวใกล้สนามบินดอนเมือง ซึ่งเหล่านักช็อปจะรู้จักตลาดใหม่ดอนเมืองในชื่อของตลาดเจ้เล้งเก่า เป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้าขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทสินค้าความงาม อาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม อาหารเสริม สบู่หน้าใส สบู่น้ำนมข้าว สีทาเล็บ เป็นต้น นอกจากจะเป็นที่รู้จักของคนในประเทศแล้วยังไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอีกด้วย เนื่องจากตลาดใหม่ดอนเมืองตั้งอยู่เยื้องกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินดอนเมือง ตลาดใหม่ดอนเมืองจึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นที่เที่ยวใกล้ดอนเมือง

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 3 คือ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่3 คือ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศวันเที่ยวแห่งชาติหรือวันหยุดยาวของใครหลายๆคนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่จัดแสดงอากาศยาน และสิ่งของต่างๆ ในอากาศยาน รวมไปถึงการจัดแสดงทางด้านการบินของกองทัพอากาศ และมีการจัดแสดงเครื่องบินแบบแรกที่คนไทยออกแบบและสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ทางกองทัพได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2495 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศจึงเป็นที่ท่องเที่ยวในเขตดอนเมืองที่ได้รับความนิยม ด้วยความทันสมัยและสถานที่เอื้ออำนวย โดยการเดินทางที่สะดวกสบายทั้งขนส่งมวลชน และการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมของครอบครัวในวันหยุด หรือกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็ก”

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 4 คือ สถานีหัวหิน

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่4 คือ สถานีหัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ ที่ได้รับความนิยมในอำเภอหัวหิน โดยเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟหัวหิน คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจัตุรมุขได้รับอิทธิพลการสร้างจากสถาปัตยกรรมวิคทอเรีย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เที่ยวแถวดอนเมืองนอกจากจะมีสนามบินดอนเมือง ยังมีสถานีรถไฟดอนเมือง หากวันนี้ต้องออกการเปลี่ยนบรรยากาศในการพักผ่อนด้วยการนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟดอนเมืองไปยังสถานีรถไฟหัวหินเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 5 คือ ทางด่วนบางนา

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่5 คือ ทางด่วนบางนา หรือทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นทางพิเศษที่ดำเนินการสร้างและอยู่ในความดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่เขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกที่กินเนสส์บุ๊คได้จัดอันดับในปี พ.ศ. 2543 

นอกจากนี้ทางด่วนบางนายังเป็นจุดเชื่อมไปยังทางด่วนอื่นๆได้อีกด้วย และหนึ่งในนั้นคือทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร ที่เป็นจุดที่สามารถเชื่อมที่เที่ยวแถวดอนเมืองกับสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเรียกได้ ทั้งนี้ทางด่วนบางนาสามารถมุ่งสู่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ชายหาดบางแสน ชายหาดพัทยา เกาะต่างๆ รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น”

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 6 คือ เมืองกรุงเทพ

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 6 คือ เมืองกรุงเทพ เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองที่ศิวิไลซ์ เป็นศูนย์กลางในหลายๆด้าน เช่น การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และยังเป็นเป็นศูนย์กลางของความเจริญในประเทศ ถือได้ว่าเป็นเมืองต้องมนต์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมักจะถูกใจและต้องกลับมาเมืองกรุงเทพอีกครั้ง

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 7 คือ สกายบาร์

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 7 คือ สกายบาร์ ร้านอาหารและบาร์หรูบนดาดฟ้าที่สามารถมองเห็นวิวกรุงเทพได้ 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินที่นำเครื่องลงจอดที่สนามบินดอนเมือง สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศของกรุงเทพ ทั้งนี้ทำให้สกายบาร์จัดเป็นที่เที่ยวใกล้ดอนเมือง เนื่องจากปัจจัยข้างต้นที่ใกล้กับสนามบินดอนเมือง และมีการเดินทางที่สะดวก

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 8 คือ ตลาดนัดบุญอนันต์

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 8 คือ ตลาดนัดบุญอนันต์เป็นอีกหนึ่งที่ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของตลาดดอนเมือง ตลาดนัดบุญอนันต์เป็นศูนย์รวมของใช้อุปโภคบริโภคทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่ม  เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับหรือแม้กระทั่งของเล่นเด็ก เรียกได้ว่าไปที่เดียวครบ ทำให้ตลาดนัดบุญอนันต์เป็นที่นิยมและทำให้ติดอันดับอยู่ในที่เที่ยวแถวดอนเมือง

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 9 คือ Central World Mall

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 9 คือ Central World Mall เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครทำให้การเดินทางสะดวก รวมไปถึงเป็นศูนย์รวมของสินค้านานาชนิดทำให้ได้รับความนิยมสูง จนได้รับการยอมรับว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ Central World Mall จึงเหมาะที่จะเป็นสถานที่ในการพักผ่อน

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 10 คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 10 คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตดอนเมืองที่สำคัญ นอกเหนือจากในเขตดอนเมืองแล้วพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยังมีการดำเนินการในเขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตขุนเทียน โดยมีการจัดแสดงจัดนิทรรศการเรื่องราวต่าง ๆ เรือนไทยโบราณทรงปั้นหยา มีการขายสินค้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตามท้องถิ่นนั้นๆ

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 11 คือ ตลาดเจ้เล้ง

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 11 คือ ตลาดเจ้เล้งนอกจากจะเป็นที่เที่ยวแถวดอนเมืองแล้วร้านเจ้เล้งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กของเขตดอนเมืองเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นอาณาจักรขายสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าภายในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศครบทุกสิ่งอย่างที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม ขนม อาหาร เครื่องดื่ม ทำให้ตลาดเจ้เล้งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง นอกจากสินค้าที่ครบครั้นแล้วตลาดเจ้เล้งยังมีการจัดทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าอีกด้วย

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 12 คือ เรือนรัตนโกสินทร์

สถานที่เที่ยวแถวดอนเมืองอันดับที่ 12 คือ เรือนรัตนโกสินทร์ เรือนไทยไม้สักโบราณที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งสืบสานงานวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทย และให้ผู้ที่มีใจรักดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยเข้ามาทำการศึกษา นอกจากเรือนรัตนโกสินทร์จะถูกสร้างเพื่อรองรับผู้ที่มีใจรักในด้านดนตรีไทยแล้วยังรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ทำให้เรือนรัตนโกสินทร์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเขตดอนเมือง

สรุป

จองตั๋วไปที่เที่ยวแถวดอนเมือง

จะเห็นได้ว่าเขตดอนเมืองนั้นรายล้อมไปด้วยที่เที่ยวแถวดอนเมืองที่หลากหลายรูปแบบเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และตอบสนองความต้องการในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในวันหยุดยาวที่เป็นวันเที่ยวแห่งชาติของใครหลายๆคนหากวันนี้ต้องออกไปเที่ยวให้ Traveloka เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เพราะเนื่องจาก Traveloka มีบริการทั้งที่พัก เที่ยวบินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยว ดอนเมือง มีการเดินทางและการคมนาคมที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน หรือแม้กระทั่งท่าอากาศยาน ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋ว ผ่านTraveloka เพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมความงามได้ตามความต้องการ